Van A tot Z

Alle informatie ivm de club (lidgeld, afspraken, …) kunt u terugvinden in dit document: Groenendaal van A tot Z 2019-2020

Groenendaal is lid van Voetbal Vlaanderen. Onze club en alle leden onderschrijven dan ook het Ethisch Charter en de reglementen van VV.  Daarnaast zijn er een aantal afspraken en regels binnen Groenendaal die worden samengevat in het Reglement Jeugd SV Groenendaal 2018-2019 en het Reglement Senioren SV Groenendaal 2018-2019.

Wenst u in te schrijven? Download alvast het Inschrijvingsformulier 2019 – 2020